เนสท์เล่ สนับสนุน โฟสแตทเดินหน้าพัฒนานักวิทยาศาสตร์ทางอาหารรุ่นใหม่ จัดการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl ปีที่ 16

Publish 2018-06-22 11:37:08


บรรยายภาพ: ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (โฟสแตท) ดร. ขวัญทวี พ่อค้าทอง (ขวา) ผู้จัดการองค์กรฝ่ายกฎหมายอาหารและวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และ นายจัสติน พาว (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการแข่งขัน FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl  ปีที่ 16

กรุงเทพฯ – 20 มิถุนายน 2561: สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) ร่วมกับบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เดินหน้าจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl ปีที่ 16 ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรสู่ความก้าวหน้าในแวดวงโภชนาการของประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมนิสิตและนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารทั่วประเทศแสดงศักยภาพของตัวเองในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการที่มีผู้เข้าร่วมในเวทีการแข่งขันนี้มาแล้วกว่า 3,600 คน

ในปีนี้ทีมชนะเลิศได้แก่ นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับถ้วยรางวัลจากนายอำพล เสนาณรงค์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาคของเนสท์เล่ เพื่อเปิดประสบการณ์และสัมผัสบรรยากาศการทำงานที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย โดยทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และทีมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ตามลำดับ
 
เนสท์เล่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารมากว่า 16 ปี สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ (Nestlé Purpose) ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) และยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษานำวิชาความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อาหารที่มีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศต่อไปในอนาคต


เรียบเรียงโดย : อนันต์ คนกาญจน์